LILU
Photoshoot on film 120mm
Stylist: Olya Efimova
Model: Ekaterina Sinitsyna
Maycap and hair: Alena Katkova

June 2018