CREDITS
Сreative director Bychkova Ekaterina
Inst: Photographer: Maria Vorobyeva @sparrowmasha 
Video: Pasha Kulyovkin @kqpw 
Muah: Alena Katkova @alenakatkova_makeup 
Style: Olya Efimova @olya_efimova 
Style assistant: Nenasheva Darya @nevasha_daria 
Models: Dasha @dashakos Tina @shaynertti